MENU
Aula_close Layer 1

Obligatoriske fag

Engelsk 

Vi bygger videre på de færdigheder, du har med fra 9.klasse. Du kommer til at arbejde både med den skriftlige og den mundtlige del af sproget. Vi arbejder med forskellige temaer, der både interesserer og måske ligefrem provokerer dig. Så skaber vi nemlig en god læreproces. 

Der er to prøveniveauer: FP9 og FP10. Vi anbefaler, at du går til FP10. Der er en skriftlig prøve på 3 timer, og som består af en sproglig opgave og en opgave i skr. fremstilling.Til den mundtlige prøve vælger man et selvvalgt emne, som man fremlægger. Derefter er der en dialog om det selvvalgte opgave. 

 

Dansk 

Dansk på Kerteminde 10. Klasse Center er primært temabaseret. Vi har tidligere arbejdet med f.eks. På grænsen, Popmusik, Ondskab, Opbrud og mange andre spændende temaer. Under de enkelte temaer arbejdes der med forskellige genrer f.eks. musikvideo, reklamer, noveller, film, lyrik osv. 

Vi gør vores bedste for at finde temaer samt tekstmateriale, der er spændende og interessant for alle jer unge mennesker.På Kerteminde 10. Klasse Center skal vi lige som alle andre skoler overholder de krav til pensum, der er udstukket af undervisningsministeriet. Det vil sige, at du kan være helt sikker på, at dét, du kommer til at arbejde med, bliver varieret. Måden vi arbejder på er ligeledes meget varieret. Det kan være alene, parvis eller i grupper. Det kan være med åbne opgaver eller med helt konkrete spørgsmål. Derudover har vi afsat en del uger i vores årsplan til at arbejde med den skriftlige dimension. Disse uger ligger spredt over hele året og ofte i forbindelse med et tema. Det betyder, at du får tid til at lave skriftlige afleveringer på skolen, hvor hjælpen også er indenfor rækkevidde. 

Vi er et team af dansklærere, der elsker vores fag og brænder for de forskellige temaer vi arbejder med! 

 

Matematik 

I matematik skal du arbejde med de alle de forskellige matematiske områder. Vi kommer blandt andet omkring kursus i regneark og Geogebra, økonomi, statistik, geometri og meget meget andet. Der vil både være mundtlig og skriftligt arbejde. Du vil komme til at arbejde både individuelt og i grupper. Vi kommer til at bruge computeren og iPad mest muligt, da vi skal kunne bruge den til prøverne. Du vil skulle præsentere matematik på nye og kreative måde og vi vil arbejde på at udfordre dig, så du bliver fortrolig med matematikkens verden. 

Som afslutning på skoleåret er der både en mundtlig og skriftlig prøve, hvor den mundtlige er en gruppeprøve. Vi glæder os til at arbejde med jer!!