MENU
Aula_close Layer 1

Transport

BusGenerelt
Elever der er bosiddende i Kerteminde Kommune og har 9 km eller derover til skole er berettiget til skolekort. Elever uden for kommunen betaler selv for transport.

Praktik i erhvervsklassen
Der betales for transport til den ugentlige praktikdag i erhvervsklassen. Buskort bestilles gennem skolens praktiklærer. Der kan ydes tilskud til kørsel på egen knallert. Der afregnes efter statens takst. Der skal udfyldes en blanket, som udleveres på skolens kontor.

Brobygning
Elever i 10. klasse får udleveret et buskort af deres UU-vejleder, hvis de opfylder følgende betingelser:

  • Afstanden mellem egen skole og uddannelsesinstitution skal være mere end 9 km for elever i 10. klasse.
  • Elever kan kun få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel, hvilket i praksis betyder at man skal benytte bus eller tog. Der udbetales ikke kørepenge til egen eller forældres kørsel i privatbil. Der betales heller ikke for brug af andre transportmidler som f.eks. scooter.
  • Der kan kun betales for togkort, hvis transporttiden mellem egen skole og uddannelsesinstitutionen i bus overstiger 45 minutter, og hvis transporttiden ved at benytte DSB nedsættes væsentligt.
  • Togkort kan bruges gratis ved omstigning til bussen, uanset om det er bybus eller en regionalbus, hvis rejsen slutter i den samme zone som DSB-stationen.
  • Billetter til DSB bestilles af UU-vejlederen.