MENU
Aula_close Layer 1

Skolens målsætning

Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. 

Skolens overordnede målsætning er at give den enkelte elev mulighed for at opbygge selvværd og selvtillid som springbræt til et godt og aktivt voksenliv. 

Vi ser uddannelsesopgaven og dannelsesopgaven som to sider af samme sag og sigter derfor ikke kun mod at gøre eleverne til ”noget”, men også til ”nogen”. 

Skolens mål er at tilbyde høj kvalitet i undervisningen og at etablere et ungdomsmiljø, der fremmer det sociale samvær og den indbyrdes forståelse mellem eleverne. 

Skolen lægger derfor stor vægt på, at der igennem hele skoleåret - både i de forskellige undervisningsforløb, brobygningsforløb, individuel vejledning og i skolens øvrige faglige og sociale aktiviteter - indgår elementer, der er med til at give den enkelte elev en alsidig personlig udvikling og en bred indsigt i og orientering om samtlige eksisterende ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.