MENU
Aula_close Layer 1

Sammensæt dit skema

På Kerteminde 10. klassecenter har du nogle vigtige valg du skal tage, når du skal sammensætte skemaet for dit kommende skoleår.

Obligatoriske fag og valgfag 

Uanset hvilken klasse du er i, skal du hver uge have dansk, matematik, engelsk, PLUS og DVV. 

Tysk og fysik er valgfag, som du kan vælge. 

Linjefag 
Du har et linjefag efter eget valg. Linjefaget varer et halvt år og fylder 5 lektioner i dit skema hver uge. Erhvervslinjen fylder 8 lektioner. Du kan læse to forskellige linjefag i løbet af et år.

 Du skal vælge ét af følgende linjefag for et halvt år ad gangen: 
1 Krop, kost, bevægelse og sundhed 
2 Erhverv 
3 Global linje 
4 Digitalt design

Du finder beskrivelsen af de 4 linjefag under punktet "Linjefag"