MENU
Aula_close Layer 1

Tilbudsfag

Tilbudsfag Tysk 

Er du glad for sprog, eller tænker du på STX, HF eller Erhvervsskole efter 10. Klasse, så er der her muligheden for at få gjort dine evner i det tyske sprog bedre. 

Det er samtidig sproget, der tales af Danmarks største handelspartner, så bliver du god til tysk, så er der masser af karrieremuligheder. 

Det er også et fag, hvor du har mulighed for at afslutte med såvel en skriftlig som en mundtlig prøve, så begge dele vil blive prioriteret højt i timerne.

 

Tilbudsfag Fysik

I fysik/kemi-faget får du viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og verden omkring dig. Du skal arbejde med at forstå grundlæggende fysiske og kemiske begreber, og du skal undersøge, hvordan det alt sammen fungerer i hverdagen. 

Er der f.eks. døde dyr i benzin? Kan jern flyde? Kan man tale med lysets hastighed? 

I fysik/kemi undervisningen arbejder vi både teoretisk og praktisk, og du vil blive introduceret til naturvidenskabelige arbejdsmetoder.  
Det er et mål, at du bliver i stand til, at engagere dig i, forholde dig kritisk til og nogle af verdens naturfaglige problemstillinger– samt efterfølgende at kunne handle ansvarligt i forhold til problemsti

Hvis du er en af dem, der nogle gange funderer over, hvordan verden hænger sammen, vil du her få mulighed for at lede efter svar på nogle af dine spørgsmål. 
I fysik/kemitimerne er det faktisk meningen at man skal undre sig, og ingen spørgsmål er dumme…

Vi arbejder frem mod, at forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

 

Tilbudsfag Fransk 

Hvis du gerne vil have fransk, skal du følge undervisningen i ungdomsskolen, hvor timerne vil være placeret efter normal skoletid.